Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas