Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas