Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas