Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas