Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas