Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas