Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas