Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas