Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas