Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas