Danska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chairman and Managing Director
Formand og Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Chief Executive Officer (CEO)
Administrerende Direktør
Chefen för ett företag (USA)
Marketing Director
Marketingdirektør
Ansvarig för marknadsavdelningen
Sales Manager
Salgschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Client Services Manager
Kundeservice Direktør
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personnel Director
Personaledirektør
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Human Resources Manager
Personaleafdelingsleder
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Office Manager
Kontorleder
Ansvarig för driften av hela kontoret
Company Secretary
Virksomheds Sekretær
Ansvarig för affärskorrespondensen
Chief Accountant
Regnskabschef
Ansvarig för företagets ekonomi
Technical Director
Teknisk Direktør
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Research and Development Manager
Forskning og Udviklings Direktør
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Production Director
Produktionsleder
Ansvarig för produktproduktion
Factory Manager
Fabriksdirektør
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas