Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Giám đốc điều hành
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Thư ký trưởng
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Kế toán trưởng
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas