Ungerska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Elnök és ügyvezető igazgató
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Vezérigazgató
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Marketing igazgató
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Kereskedelmi igazgató
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Ügyfélszolgálati menedzser
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Személyzeti Igazgató
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Irodaigazgató
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Vállalati titkár/titkárnő
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Főkönyvelő
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Műszaki Igazgató
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Termelési Igazgató
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas