Tjeckiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Předseda představenstva a generální ředitel
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Generální ředitel (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Marketingový ředitel
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Obchodní ředitel
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Ředitel servisu / klientských služeb
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Personální ředitel
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Tajemník společnosti
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Hlavní účetní
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Ředitel informačních technologií
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Produkční ředitel
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Ředitel továrny
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas