Thailändska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
ประธานและกรรมการบริษัท
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
กรรมการผู้จัดการ
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
ผู้จัดการทางการตลาด
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
ผู้จัดการการขาย
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
กรรมการบุคลากร
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
ผู้จัดการสำนักงาน
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
เลขาธิการของบริษัท
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
หัวหน้านักบัญชี
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
ผู้บริหารทางเทคนิค
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
ผู้บริหารด้านการผลิต
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
ผู้จัดการโรงงาน
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas