Svenska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
marknadsföringschef
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
försäljningschef
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
kundservicechef
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
personalchef
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
kontorschef
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
chefskamrer
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
ekonomichef
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
IT-chef
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
forsknings- och utvecklingschef
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
produktionschef
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
fabrikschef
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas