Spanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Director de mercadeo
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Director de ventas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Director de atención al cliente
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Director / Gerente
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Secretario de la Sociedad
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Contador principal
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Director de informática
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Director de investigación y desarrollo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Director de producción
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Director de fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas