Rumänska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Director general.
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Director general executiv.
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Director de marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Director de vânzări
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Director de personal
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Director de resurse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Şef de birou
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Secretar
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Contabil şef
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Director tehnic
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Director de cercetare şi dezvoltare
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Director de producţie
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Directorul de fabrică
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas