Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas