Polska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Dyrektor ds. Marketingu
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Dyrektor ds. Sprzedaży
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Dyrektor Działu Kadr
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Zarządca Wydziału
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Sekretarka/ Sekretarz
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Główny Księgowy
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Dyrektor Techniczny
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Dyrektor ds. Produkcji
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Dyrektor Fabryki
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas