Koreanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
의장님/ 이사님
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
CEO(씨이오)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
마케팅 담당자님
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
세일 매니저님
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
고객서비스팀 매니저님
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
인사관리 매니저님
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
오피스 매니저님
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
회사비서
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
최고 회계사님
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
기술관리자님
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
연구 개발 매니저님
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
프로덕션 담당자님
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
공장장님
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas