Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas