Japanska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
経営責任者
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
経営責任者
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
マーケティング担当責任者
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
営業部長
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
カスタマーサービス部部長
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
人事部長
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
業務マネージャー/事務長
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
総務部長
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
会計主任
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
IT部長
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
研究開発部長
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
生産部部長
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
工場長
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas