Italienska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Amministratore delegato
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Responsabile marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Responsabile vendite
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Responsabile del servizio clienti
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Responsabile risorse umane
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Capoufficio
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Segretario aziendale
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Contabile
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Direttore tecnico
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Responsabile ricerca e sviluppo
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Responsabile del finissaggio
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Direttore d'industria
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas