Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas