Grekiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Διευθύνων Σύμβουλος
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Διευθυντής Πωλήσεων
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Διευθυντής Προσωπικού
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Υπεύθυνος Γραφείου
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Γραμματέας της Εταιρείας
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Τεχνικός Διευθυντής
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Διευθυντής παραγωγής
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Διευθυντής Εργοστασίου
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas