Franska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Président Directeur Général (PDG)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Directeur Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Directeur des Ventes
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Directeur Service Clients
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Directeur des Services Administratifs
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Secrétaire Général
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Chef Comptable
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Directeur Technique
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Directeur de Production
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Directeur d'Usine
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas