Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas