Engelska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Formand og Administrerende Direktør
Chairman and Managing Director
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Administrerende Direktør
Chief Executive Officer (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Marketingdirektør
Marketing Director
Ansvarig för marknadsavdelningen
Salgschef
Sales Manager
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Kundeservice Direktør
Client Services Manager
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Personaledirektør
Personnel Director
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Personaleafdelingsleder
Human Resources Manager
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Kontorleder
Office Manager
Ansvarig för driften av hela kontoret
Virksomheds Sekretær
Company Secretary
Ansvarig för affärskorrespondensen
Regnskabschef
Chief Accountant
Ansvarig för företagets ekonomi
Teknisk Direktør
Technical Director
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Forskning og Udviklings Direktør
Research and Development Manager
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Produktionsleder
Production Director
Ansvarig för produktproduktion
Fabriksdirektør
Factory Manager
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas