Ryska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

رئيس مجلس الإدارةِ والمدير العام
Фин. дир. (финансовый директор)
Chefen för ett företag (Storbritannien)
الرئيس التنفيذي
Ген. дир. (генеральный директор)
Chefen för ett företag (USA)
مدير التسويق
Главный маркетолог
Ansvarig för marknadsavdelningen
مدير المبيعات
Главный менеджер по продажам
Ansvarig för försäljningsavdelningen
مدير خدمات العملاء
Менеджер по работе с клиентами
Ansvarig för kundserviceavdelningen
مدير شؤون الموظفين
Директор по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (USA)
مدير الموارد البشرية
Менеджер по персоналу
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
مدير المكتب
Офис менеджер
Ansvarig för driften av hela kontoret
سكرتيرة شركة
Секретарь
Ansvarig för affärskorrespondensen
رئيس الحسابات
Бухгалтер
Ansvarig för företagets ekonomi
المدير الفني
Технический директор
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
مدير البحوثِ والتنميةِ
Ресерч-менеджер
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
مدير الإنتاجِ
Производственный директор
Ansvarig för produktproduktion
مدير المصنع
Директов завода
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas