Portugisiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

رئيس مجلس الإدارةِ والمدير العام
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (Storbritannien)
الرئيس التنفيذي
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Chefen för ett företag (USA)
مدير التسويق
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Ansvarig för marknadsavdelningen
مدير المبيعات
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Ansvarig för försäljningsavdelningen
مدير خدمات العملاء
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Ansvarig för kundserviceavdelningen
مدير شؤون الموظفين
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (USA)
مدير الموارد البشرية
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
مدير المكتب
Gerente de Escritório
Ansvarig för driften av hela kontoret
سكرتيرة شركة
Secretário(a)
Ansvarig för affärskorrespondensen
رئيس الحسابات
Contador(a)
Ansvarig för företagets ekonomi
المدير الفني
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
مدير البحوثِ والتنميةِ
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
مدير الإنتاجِ
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Ansvarig för produktproduktion
مدير المصنع
Gerente de Fábrica
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas