Finska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

رئيس مجلس الإدارةِ والمدير العام
Hallituksen puheenjohtaja
Chefen för ett företag (Storbritannien)
الرئيس التنفيذي
Toimitusjohtaja
Chefen för ett företag (USA)
مدير التسويق
Markkinointipäällikkö
Ansvarig för marknadsavdelningen
مدير المبيعات
Myyntipäällikkö
Ansvarig för försäljningsavdelningen
مدير خدمات العملاء
Asiakaspalvelupäällikkö
Ansvarig för kundserviceavdelningen
مدير شؤون الموظفين
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (USA)
مدير الموارد البشرية
Henkilöstöpäällikkö
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
مدير المكتب
Toimistopäällikkö
Ansvarig för driften av hela kontoret
سكرتيرة شركة
Toimitusjohtaja
Ansvarig för affärskorrespondensen
رئيس الحسابات
Talouspäällikkö
Ansvarig för företagets ekonomi
المدير الفني
Tekninen päällikkö
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
مدير البحوثِ والتنميةِ
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
مدير الإنتاجِ
Tuotantopäällikkö
Ansvarig för produktproduktion
مدير المصنع
Tehdaspäällikkö
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas