Esperanto | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

رئيس مجلس الإدارةِ والمدير العام
Prezidanto kaj Administra Direktoro
Chefen för ett företag (Storbritannien)
الرئيس التنفيذي
Ĉefa Administra Oficiro
Chefen för ett företag (USA)
مدير التسويق
Direktoro de marketado
Ansvarig för marknadsavdelningen
مدير المبيعات
Direktoro de ventoj
Ansvarig för försäljningsavdelningen
مدير خدمات العملاء
Direktoro de klientoservo
Ansvarig för kundserviceavdelningen
مدير شؤون الموظفين
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (USA)
مدير الموارد البشرية
Direktoro de la personaro
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
مدير المكتب
Direktoro de ofico
Ansvarig för driften av hela kontoret
سكرتيرة شركة
Kompania sekretario
Ansvarig för affärskorrespondensen
رئيس الحسابات
Ĉefa librotenanto
Ansvarig för företagets ekonomi
المدير الفني
Teknika direktoro
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
مدير البحوثِ والتنميةِ
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
مدير الإنتاجِ
Direktoro de produktado
Ansvarig för produktproduktion
مدير المصنع
Direktoro de uzino
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas