Franska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

... için yer ayırmak istiyordum.
Je voudrais réserver...
Formellt, artigt
... için yer ayırmayı dilemiştim.
Je souhaiterais réserver...
Formellt, artigt
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Avez-vous des chambres libres ?
Formellt, artigt
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Formellt, artigt
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Formellt, artigt
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
Je voudrais réserver... au nom de...
Formellt, artigt
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Formellt, artigt
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Formellt, artigt
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Formellt, mycket artigt
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Formellt, artigt
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Formellt, artigt
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Formellt, artigt
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formellt, artigt