Engelska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

... için yer ayırmak istiyordum.
I would like to book…
Formellt, artigt
... için yer ayırmayı dilemiştim.
I wish to book…
Formellt, artigt
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Do you have any vacancies on…
Formellt, artigt
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve a room on the…
Formellt, artigt
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formellt, artigt
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve…in the name of...
Formellt, artigt
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
We also need the following equipment and services:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formellt, artigt
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formellt, artigt
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formellt, mycket artigt
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formellt, artigt
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formellt, artigt
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formellt, artigt
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formellt, artigt