Kinesiska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

ฉันต้องการจะจอง...
我想预订...
Formellt, artigt
ฉันต้องการจะจอง...
我希望预订...
Formellt, artigt
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
在...的时候还有空位吗?
Formellt, artigt
ฉันต้องการจองห้องของ...
我想在...的时候预订一个房间
Formellt, artigt
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Formellt, artigt
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
我想以...的名字预订一个...
Formellt, artigt
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
我们还需要下列设备和服务:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
将预订时间改为...可以吗?
Formellt, artigt
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Formellt, artigt
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Formellt, mycket artigt
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Formellt, artigt
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Formellt, artigt
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Formellt, artigt
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Formellt, artigt