Tyska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

Jag skulle vilja boka ...
Ich würde gerne ... reservieren...
Formellt, artigt
Jag önskar boka ...
Ich möchte gerne ... reservieren...
Formellt, artigt
Har ni några lediga rum för ...
Haben Sie ein freies Zimmer am...
Formellt, artigt
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
Formellt, artigt
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
Formellt, artigt
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
Formellt, artigt
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
Formellt, artigt
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
Formellt, artigt
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
Formellt, mycket artigt
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
Formellt, artigt
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
Formellt, artigt
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
Formellt, artigt
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Formellt, artigt