Koreanska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

Jag skulle vilja boka ...
....를 예약하고 싶습니다.
Formellt, artigt
Jag önskar boka ...
....를 예약하고 싶습니다.
Formellt, artigt
Har ni några lediga rum för ...
...날에 예약 가능 한가요?
Formellt, artigt
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Formellt, artigt
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Formellt, artigt
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Formellt, artigt
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Formellt, artigt
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Formellt, artigt
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Formellt, mycket artigt
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Formellt, artigt
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
Formellt, artigt
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Formellt, artigt
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
Formellt, artigt