Italienska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

Jag skulle vilja boka ...
Vorrei riservare...
Formellt, artigt
Jag önskar boka ...
Vorrei prenotare...
Formellt, artigt
Har ni några lediga rum för ...
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Formellt, artigt
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Vorrei prenotare una stanza al...
Formellt, artigt
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Formellt, artigt
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Formellt, artigt
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Formellt, artigt
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Formellt, artigt
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Formellt, mycket artigt
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Formellt, artigt
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Formellt, artigt
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Formellt, artigt
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Formellt, artigt