Thailändska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

Eu gostaria de reservar...
ฉันต้องการจะจอง...
Formellt, artigt
Eu desejo reservar...
ฉันต้องการจะจอง...
Formellt, artigt
Existe alguma vaga para o dia...
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Formellt, artigt
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
ฉันต้องการจองห้องของ...
Formellt, artigt
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Formellt, artigt
Eu gostaria de reservar... em nome de...
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Formellt, artigt
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Seria possível alterar a data da reserva para...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Formellt, artigt
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Formellt, artigt
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Formellt, mycket artigt
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Formellt, artigt
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Formellt, artigt
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Formellt, artigt
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Formellt, artigt