Engelska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

Chciałbym zarezerwować...
I would like to book…
Formellt, artigt
Chcę zarezerwować...
I wish to book…
Formellt, artigt
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Do you have any vacancies on…
Formellt, artigt
Chciałbym zarezerwować pokój na...
I would like to reserve a room on the…
Formellt, artigt
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formellt, artigt
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
I would like to reserve…in the name of...
Formellt, artigt
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
We also need the following equipment and services:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formellt, artigt
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formellt, artigt
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formellt, mycket artigt
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formellt, artigt
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formellt, artigt
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formellt, artigt
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formellt, artigt