Franska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

Ik zou graag ... reserveren ...
Je voudrais réserver...
Formellt, artigt
Ik wil graag ... reserveren ...
Je souhaiterais réserver...
Formellt, artigt
Heeft u een vrije kamer op ...
Avez-vous des chambres libres ?
Formellt, artigt
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Formellt, artigt
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Formellt, artigt
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Je voudrais réserver... au nom de...
Formellt, artigt
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Formellt, artigt
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Formellt, artigt
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Formellt, mycket artigt
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Formellt, artigt
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Formellt, artigt
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Formellt, artigt
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formellt, artigt