Svenska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

我想预订...
Jag skulle vilja boka ...
Formellt, artigt
我希望预订...
Jag önskar boka ...
Formellt, artigt
在...的时候还有空位吗?
Har ni några lediga rum för ...
Formellt, artigt
我想在...的时候预订一个房间
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formellt, artigt
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formellt, artigt
我想以...的名字预订一个...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formellt, artigt
我们还需要下列设备和服务:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

将预订时间改为...可以吗?
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formellt, artigt
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formellt, artigt
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formellt, mycket artigt
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formellt, artigt
因为...,恐怕我不得不取消预订。
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formellt, artigt
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formellt, artigt
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formellt, artigt