Svenska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

Je voudrais réserver...
Jag skulle vilja boka ...
Formellt, artigt
Je souhaiterais réserver...
Jag önskar boka ...
Formellt, artigt
Avez-vous des chambres libres ?
Har ni några lediga rum för ...
Formellt, artigt
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formellt, artigt
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formellt, artigt
Je voudrais réserver... au nom de...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formellt, artigt
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formellt, artigt
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formellt, artigt
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formellt, mycket artigt
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formellt, artigt
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formellt, artigt
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formellt, artigt
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formellt, artigt