Kinesiska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

Jeg vil gerne booke...
我想预订...
Formellt, artigt
Jeg ønsker at booke...
我希望预订...
Formellt, artigt
Har i nogle ledige værelser den...
在...的时候还有空位吗?
Formellt, artigt
Jeg vil gerne reservere et værelse den...
我想在...的时候预订一个房间
Formellt, artigt
Vi vil gerne reservere et af jeres konferencelokaler med siddepladser til 100 mennesker.
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Formellt, artigt
Jeg vil gerne reservere... i navnet...
我想以...的名字预订一个...
Formellt, artigt
Vi har også brug for følgende udstyr og servicer:
我们还需要下列设备和服务:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

Er det muligt at ændre booking datoen til...
将预订时间改为...可以吗?
Formellt, artigt
Jeg er desværre kommet til at dobbelt booke den dag vi har arrangeret. Er det muligt at reservere lokalet en anden dag?
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Formellt, artigt
Jeg er bange for jeg er nødt til at spørge dig efter at ændre min booking fra... til...
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Formellt, mycket artigt
Jeg vil gerne reservere et ekstra lokale, hvor frokosten vil blive serveret efter mødet.
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores reservation på... fordi...
恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Formellt, artigt
På grund af..., jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse min booking.
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Formellt, artigt
Jeg er desværre nødt til at aflyse vores reservation på et lille konferencelokale og en tre retters middag.
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Formellt, artigt
Jeg kunne ikke nå dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fotælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores reservation på konferencelokalet. Jeg er i særdeleshed ked af enhver ulejlighed det har skabt.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Formellt, artigt