Danska | Fraser - Affärer | Möten

Möten - Arrangering

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Formellt, mycket artigt
Mikor lenne jó Önnek?
Hvornår passer det dig?
Formellt, artigt
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Kan vi arrangere et møde?
Formellt, artigt
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Jeg synes vi skal mødes.
Formellt, direkt

Möten - Att skjuta upp ett möte

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Formellt, mycket artigt
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Formellt, artigt
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Formellt, artigt
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Formellt, artigt
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Formellt, artigt
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Formellt, direkt
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Formellt, direkt

Möten - Att ställa in ett möte

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Formellt, artigt
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Formellt, artigt
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Formellt, artigt
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Formellt, artigt