Engelska | Fraser - Affärer | Möten

Möten - Arrangering

Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Formellt, mycket artigt
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
When would it suit you?
Formellt, artigt
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Can we arrange a meeting?
Formellt, artigt
Bence görüşmemiz gerekiyor.
I think we should meet.
Formellt, direkt

Möten - Att skjuta upp ett möte

Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formellt, mycket artigt
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formellt, artigt
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to set another date?
Formellt, artigt
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
I have to postpone our meeting until…
Formellt, artigt
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formellt, artigt
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
I am forced to change the date of our meeting.
Formellt, direkt
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Could we make it a bit earlier/later?
Formellt, direkt

Möten - Att ställa in ett möte

Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formellt, artigt
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formellt, artigt
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formellt, artigt
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formellt, artigt