Italienska | Fraser - Affärer | Möten

Möten - Arrangering

Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Formellt, mycket artigt
Kiedy Panu odpowiada?
Quando è disponibile?
Formellt, artigt
Czy możemy się umówić na spotkanie?
È possibile fissare un appuntamento?
Formellt, artigt
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Formellt, direkt

Möten - Att skjuta upp ett möte

Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Formellt, mycket artigt
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Formellt, artigt
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
È possibile fissare un'altra data?
Formellt, artigt
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Formellt, artigt
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Formellt, artigt
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Formellt, direkt
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Formellt, direkt

Möten - Att ställa in ett möte

Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Formellt, artigt
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Formellt, artigt
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Formellt, artigt
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Formellt, artigt