Koreanska | Fraser - Affärer | Möten

Möten - Arrangering

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Formellt, mycket artigt
Wanneer schikt het u?
언제가 괜찮으시겠습니까?
Formellt, artigt
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Formellt, artigt
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
만나뵈어야 할 것 같네요.
Formellt, direkt

Möten - Att skjuta upp ett möte

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Formellt, mycket artigt
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Formellt, artigt
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
다른 날로 미뤄도 될까요?
Formellt, artigt
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Formellt, artigt
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Formellt, artigt
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Formellt, direkt
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Formellt, direkt

Möten - Att ställa in ett möte

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Formellt, artigt
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Formellt, artigt
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Formellt, artigt
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Formellt, artigt