Italienska | Fraser - Affärer | Möten

Möten - Arrangering

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Formellt, mycket artigt
Wanneer schikt het u?
Quando è disponibile?
Formellt, artigt
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
È possibile fissare un appuntamento?
Formellt, artigt
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Formellt, direkt

Möten - Att skjuta upp ett möte

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Formellt, mycket artigt
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Formellt, artigt
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
È possibile fissare un'altra data?
Formellt, artigt
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Formellt, artigt
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Formellt, artigt
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Formellt, direkt
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Formellt, direkt

Möten - Att ställa in ett möte

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Formellt, artigt
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Formellt, artigt
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Formellt, artigt
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Formellt, artigt